CIMITEC-UAB

Centre d'Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions

CIMITEC és un Centre pioner en l'aplicació dels Metamaterials (i altres estructures) al desenvolupament de circuits de RF/microones d'altes prestacions i baix cost, reduint les seves dimensions i/o afegint noves funcionalitats. CIMITEC combina la recerca bàsica i l'aplicada. Explorem nous conceptes, idees i estructures per a adaptar-les a les necessitats de la indústria.
CIMITEC-UAB és agent acreditat TECNIO en la categoria de desenvolupadors de tecnologia. TECNIO és el segell que otorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els proveïdors que la ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement

Què fem?