CIMITEC és un centre de recerca i transferència tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona dedicat a obtenir solucions innovadores i a mida per a sistemes de comunicacions. Format per doctors, enginyers i tècnics amb un alt grau d’especialització, CIMITEC aplica la seva tecnologia basada en el anomenats Metamaterials en els següents camps:  

COMPONENTS AVANÇATS DE COMUNICACIONS
Disseny a mida de filtres, acobladors, divisors de potència, i altres components RF/microones. Dimensions compactes, multibanda i altes prestacions, per a aplicació en tecnologies com UWB, WiFi o RADAR.

D'altra banda, treballem en el desenvolupament d'algoritmes basats en tècniques de Space Mapping per a la síntesi automatitzada de components. El disseny de línies de transmissió artificials basades en metamaterials requereix d’un cert temps de cara a obtenir les característiques desitjades en cada cas, a causa de l’alt nombre de paràmetres controlables. La síntesi d’aquests element mitjançant tècniques com Space Mapping permet reduir aquest temps de disseny i obtenir components més eficients.NOVES ETIQUETES I ANTENES DE LECTORS PER SISTEMES DE IDENTIFICACIÓ PER RADIOFREQÜÈNCIA (RFID)
CIMITEC desenvolupa antenes miniaturitzades i multibanda per a aplicacions RFIDen bandes UHF i microones, a més de treballar en el desenvolupament de tags capaços d’operar amb bones prestacions sobre entorns adversos, com són objectes metàl·lics. 
CIMITEC ha desenvolupat un dispositiu de confinament de camp per a la seva aplicació com a antena de camp proper per a aplicacions RFID. Gràcies a aquest dispositiu és possible implementar punts de cobrament UHF-RFID en establiments de moda, ja que tan sols permet la lectura d'etiquetes situades dins de la seva àrea de cobertura, evitant així "falses lectures". Així doncs, les etiquetes UHF-RFID podrien substituir els codis de barres, agilitzant els processos logístics i de cobrament en el sector moda-tèxtil. Aquesta tecnologia es utilitzar també en altres aplicacions com el control d'accesos o d'estocs, entre d'altres
Es disposa d’un sistema de mesura totalment flexible per a la caracterització i prova de les antenes i els tags.

NOUS SENSORS DE MICROONES BASATS EN ESTRUCTURES METAMATERIAL
Les estructures basades en metamaterials també es poden aplicar per a dispositius sensors. CIMITEC treballa en el desenvolupament d’elements per a sensors de posició, rotació i velocitat basats en la modificació de la simetria d’aquestes estructures metamaterial.
Aquest tipus de sensors resulta de gran interès per a aplicacions espacials. CIMITEC desenvolupa conjuntament amb el iTEAM de la Universitat Politècnica de València i l'empresa EMXYS un sensor de velocitat angular per al posicionament de satèl·lits.