Ferran Martín

Director

Més informació

Jordi Bonache

Cap de Projectes. Responsable de Recerca en RFID i Antenes

Més informació

Gerard Sisó

Gestor-Promotor. Responsable de Laboratoris

Més informació

Anna Cedenilla

Administració

Més informació

Ferran Paredes

Investigador Post-Doc

Més informació

Gerard Zamora

Investigador Post-Doc

Més informació

Simone Zuffanelli

Investigador Post-Doc

Més informació

Jordi Selga

Investigador Post-Doc

Més informació

Paris Vélez

Investigador Post-Doc. TECNIOSpring Fellow

Més informació

Cristian Herrojo

Investigador en formació

Més informació

Pau Aguilà

Investigador en formació

Més informació

Javier Mata

Investigador. Professor visitant

Més informació

Lijuan Su

Investigadora en formació

Més informació

Marco Orellana

Investigador en formació

Més informació